1. Huurperiode
De betreffende overeenkomst is afgesloten voor de voornoemde periode. De huurder heeft geen recht op de woning buiten deze periode. In principe geldt een minimum verblijf van 3 dagen.
2. De boeking
De boeking wordt definitief na betaling van het voorschot aan de verhuurder (eigenaar van de vakantiewoning). Indien een huurder schade lijdt als gevolg van een aantoonbaar gebrek aan de vakantiewoning of aanhorigheden kan de huurder een vordering tegen de eigenaar geldend maken, ongeacht de oorzaak, omvang en aard van de schade.
3. Prijszetting
De gepubliceerde prijzen zijn vast bepaalde prijzen. De prijzen gelden als op de website vermeld. (onder voorbehoud van druk- of printfouten in brochures van derden). Extra diensten als eindschoonmaak zijn apart te betalen.
4. Voorschot
Bij boeking betaalt u binnen de 7 dagen een voorschot van 40% op de huurprijs. Het resterende saldo betaalt u uiterlijk 2 weken voor aankomst. Bij boeking minder dan 4 weken voor aankomst dient het volledige bedrag betaald te worden. Bij niet tijdige betaling is het Pelterheggen gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
5. Staat van het eigendom
De vakantiewoning wordt door ons persoonlijk beheerd en regelmatig gecontroleerd. Indien er toch zaken zouden afwijken van de beschrijving of als er schade zou zijn dient u dit onmiddellijk te melden ter plaatse aan de verantwoordelijke/eigenaar, ook om te vermijden dat dit aan u toegeschreven wordt! Het probleem wordt dan zo snel mogelijk opgelost. Klachten die niet tijdens het verblijf gemeld worden, worden achteraf niet meer aanvaard. U dient het betreffende eigendom bij vertrek in dezelfde staat achterlaten als u het gevonden heeft bij aankomst. Alle verlies door breuk of schade aan de woning of inboedel moet door de huurder vergoedt worden. Bij het voor de eindschoonmaak vermelde tarief gaan wij er van uit dat u de woning in een correcte staat en veegschoon achterlaat. D.w.z. de vaat gedaan, vuilnis in daartoe voorziene containers, geen etensresten, barbecue proper. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.
6. Waarborg
U bent verplicht een waarborg te betalen. De eigenaar heeft het recht u de toegang tot de woning te ontzeggen indien aan deze voorwaarde niet voldaan werd. Bij eventuele schade wordt het te vergoeden bedrag ingehouden van de waarborg.
7. Uur vertrek en aankomst
Het is belangrijk dat u de aankomst- en vertrekuren stipt respecteert (voor het exacte tijdstip, zie documentatie van de woning). Bij de informatie die u enkele dagen voor uw aankomst ontvangt, krijgt u een beschrijving hoe de toegang tot de woning is geregeld.
8. Aantal toegelaten personen
Het aantal personen dat de woning betrekt mag niet hoger zijn dan vermeldt op de website. Als bij aankomst ter plaatse blijkt dat er meerdere personen zijn dan vermeld op de overeenkomst, heeft de eigenaar het recht het teveel aan personen per direct te weigeren. Ook het plaatsen van tenten, mobilhomes of caravans is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar). Baby’s tot max. 2 jaar oud worden niet meegerekend.
9. Energiekosten (water, gas en elektriciteit)
Deze zijn in de huurprijs inbegrepen tenzij er sprake is van uitzonderlijk gebruik;
10. Ongevallen
De eigenaar van de woning is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen in en rond de woning of in de paardenstal.
11. Annulatievoorwaarden
In geval van annulering door de huurder tot 14 dagen voor de aankomst zijn hieraan geen kosten verbonden. Daarna wordt een forfait aangerekend van 50% van de woning. Dit geld tot 2 dagen voor de reserveringsdatum. Vanaf dan zijn wij helaas genoodzaakt het volledige bedrag aan te rekenen. Bij vroegtijdig vertrek of niet in gebruik nemen van de woning heeft u geen enkel recht op teugbetaling.
12. Verzekeringen
De aansprakelijkheid bij eventuele schade door u veroorzaakt of aansprakelijkheid bij brand of diefstal als u in fout bent of door uw nalatigheid wordt middels contract bij u verhaald. U bent verplicht om als huurder zelf over een passende verzekering te beschikken. Ook eventuele schade bij brand aan uw persoonlijke spullen is niet gedekt door de brandverzekering van de woning. Gelieve hiervoor zelf uw verzekeraar te raadplegen om te checken of u hiervoor een passende schadedekking geniet. U hebt hier soms een uitbreiding voor vakantiewoning van uw familiale- en woningverzekering nodig. Voor schade die niet gedekt wordt door uw verzekering bent u zelf als huurder verantwoordelijk. Pelterheggen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor geleden schade voor de huurder of derden ten gevolge het verblijf in het vakantiehuis.
13. Annulatie door vakantiewoning Pelterheggen
Als Pelterheggen door overmacht gedwongen is het verblijf te annuleren (het pand is niet meer beschikbaar of bewoonbaar door bijv. een sterfgeval, natuurramp, brand of andere), wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht. Wij trachten in de mate van het mogelijke een gelijkwaardige vakantiewoning aan te bieden. U kunt dit aanbod al dan niet aanvaarden. Zoniet, wordt de overeenkomst ontbonden zonder schadevergoeding en met terugbetaling van alle door u betaalde bedragen.
info@pelterheggen.be