Pelterheggen, gevestigd aan Broeseinderdijk 112 3910 Pelt België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Broeseinderdijk 112
3910 Pelt
België

+32 496298547
www.pelterheggen.be

Judith Janssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Pelterheggen.
Zij is te bereiken via info@pelterheggen.be

1 Persoonsgegevens die wij verwerken
Pelterheggen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres
2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pelterheggen.be, dan verwijderen wij deze informatie.
3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pelterheggen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling. - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
4 Geautomatiseerde besluitvorming
Pelterheggen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pelterheggen) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Pelterheggen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor de persoonsgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrieven.
5 Delen van persoonsgegevens met derden
Pelterheggen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
6 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Door onze site te bezoeken, accepteert u het gebruik van cookies om ons in staat te stellen analyses uit te voeren en u inhoud aan te bieden die is afgestemd op uw interessegebieden.
7 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pelterheggen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pelterheggen.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pelterheggen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
8 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pelterheggen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pelterheggen.be
info@pelterheggen.be